ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เปิดโครงการติวเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี

เปิดติวฟรี – ผ

Read more

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 58 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศการบริจาค

Read more

ประุชุมเตรียมความพร้อมในการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) และการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น จป. วิชาชีพ

การประุชุมเตรียมความ

Read more

ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี วันที่ 20 ม.ค.2558 (อัลบั้ม 3)

  ภาพถ่ายโดย: กองประ

Read more

พิธีมอบรางวัล โครงการการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ GSP ในหัวข้อ “40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more