ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากร นักศึกษา และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ อว.ชวนอุดมศึกษา รัก (ษ์) สิ่งแวดล้อม และโครงการ Digital Transformation

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more