ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ลงนามความร่วมมือ – ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Dr.Arnaldo De Guzman  School Director, University of Perpetual Help  ประเทศฟิลิปปินส์ ณ ห้องประชุมธัญกาฬ  มทร.ธัญบุรี ภาพถ่ายโดย

Read more

ลงนาม “การสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม(Start-up)”

ชมผลงาน – พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม(Start-up) ระหว่าง ๙ มทร. สสว. และ SME BANK โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมลงนาม และเยี่ยมชมผลงานสถานประกอบการในการดูแลของ มทร.ธัญบุรี

Read more

ลงนามความร่วมมือบริหารจัดการ “ศูนย์การเรียนรู้เกษตรยั่งยืน”

ร่วมมือทางวิชาการ – รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และนายนุกูล  แซ่ลี  นายกสมาคมระหว่างประเทศเพื่อคุณค่ามนุษย์(ประเทศไทย)  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริหารจัดการ “ศูนย์การเรียนรู้เกษตรยั่งยืน”  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์

Read more

มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และนายธีรรัตน์  ปัณฑรสูตร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2557

ดร.จรัญ  ลิขิตรัตนพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2557 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และเข้าร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง (MOU) ระหว่าง สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย  และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์  และวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือ หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม

Read more
Page 1 of 22123451020...Last »