มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และนายธีรรัตน์  ปัณฑรสูตร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2557

ดร.จรัญ  ลิขิตรัตนพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2557 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และเข้าร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง (MOU) ระหว่าง สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย  และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์  และวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือ หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม

Read more

มทร.ธัญบุรี หารือแนวทางการลงนามความร่วมมือ กับประเทศฟิลิปปินส์

รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร  ดร.วิสิทธิ์  ล้อธรรมจักร  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และ ผศ.ดร.ศิวกร  อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้การต้อนรับ S.Ma.Preciosa Rusiana,RVM  Superintendent และผู้บริหารจาก Religious of the Virgin Mary  ประเทศฟิลิปปินส์

Read more

มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้านการประหยัดพลังงาน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในด้านการประหยัดพลังงานของโคมไฟถนน ณ สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

Read more

มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท วีทาเลนท์ แอนด์ เทคโนโลยี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท วีทาเลนท์ แอนด์ เทคโนโลยี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรและนักศึกษาตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพอาเซียน ณ  ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย :

Read more
Page 1 of 22123451020...Last »