โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “รวมพลนักวิทย์ พิชิตโจทย์”

  คณะวิทยาศาสตร์และเ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำไวน์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ”

  ภาควิชาเคมี คณะวิท

Read more

โครงการวิทยาศาสตร์นิทรรศน์

  สโมสรนักศึกษา คณะว

Read more

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างประเทศ ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

  ภาพถ่ายโดย: คณะวิท

Read more

โครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Pathogenic yeasts associated with insects and experimental waste management”

  สาขาวิชาชีววิทยา ค

Read more