รับรางวัล Silver Medal จากการประกวด WorldInvent TM22+23 SINGAPORE International Invention Show (WoSG)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

รับรางวัล GOLD MEDAL จากการประกวด INNOVERSE Innovation & Invention Expo 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

แสดงความยินดี ได้รับรางวัล SILVER MEDAL จากผลงานนวัตกรรม เรื่อง Low Carbon Bricks

ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ 

Read more

การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14

มทร.ธัญบุรี จัดใหญ่

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมแขนกลหุ่นยนต์ (Robotic Operator) ระยะที่ 3

รศ.ดร.ปัญญา มินยง  ผ

Read more