พิธีเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ” ครั้งที่ 12

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

โครงการอบรมการทำดอกบัวสดอบแห้ง

กิจกรรมงานวันครบรอบส

Read more

ถ่ายทำรายการสถานีสีเขียว ‘ช่วงคนไทยหัวใจสีเขียว’ ณ พิพิธภัณฑ์บัว

รายการสถานีสีเขียว ‘

Read more

คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 2/1 โรงเรียนเปรมฤทัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

คณะครูและนักเรียนชั้

Read more