มอบพันธุ์บัวจากพิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี  แก่ ร้อยเอกพงษ์ศิริ ชิดไธสง เพื่อนำไปศึกษาพันธุ์บัว และปลูกที่กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์

ผศ.สุมานิการ์  จันทร

Read more

บรรณาธิการข่าวการศึกษาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและชมรมไลน์ด๊านซ์บางเขน เข้าชมพิพิธภัณฑ์บัว

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

พิธีเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ” ครั้งที่ 12

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more