พิธีครอบครูช่างสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

นายศักดิ์สิทธิ์ โสมน

Read more

ประชุมหารือเพื่อลงนามความร่วมมือในการออกแบบพุทธมณฑล จ.เพชรบูรณ์

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

ผศ.ดร.สมหาย ผิวสะอาด อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมนักศึกษา ที่พักอาศัยในหอพักย่านพรธิสาร

ผศ.ดร.สมหาย ผิวสะอาด

Read more

นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี

นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑ

Read more

ไหว้ครู – นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบเช้า

ไหว้ครู – นายว

Read more