คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชนเคหะรังสิต (คลองหก)

นศ.สถาปัตย์ มทร.ธัญบ

Read more

ถวายปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถาปัตยกรรม) แด่ พระพรหมบัณฑิต

นายวีระศักดิ์ วงษ์สม

Read more

พิธีครอบครูช่างสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

นายศักดิ์สิทธิ์ โสมน

Read more

ประชุมหารือเพื่อลงนามความร่วมมือในการออกแบบพุทธมณฑล จ.เพชรบูรณ์

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

ผศ.ดร.สมหาย ผิวสะอาด อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมนักศึกษา ที่พักอาศัยในหอพักย่านพรธิสาร

ผศ.ดร.สมหาย ผิวสะอาด

Read more