พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด และ นายศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายประภากร วทานยกุล นายกสภาสถาปนิก โอกาสที่เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง บทบาทของสภาสถาปนิกและการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี