วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยร่วมมือหน่วยงานภาคี 12 บริษัท วันที่ 30 ตุลาคม 2561

วิทยาลัยการแพทย์แผนไ

Read more

มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านการสนับสนุนจัดการเรียนการสอน และระบบสารสนเทศด้านไอที

วิทยาลัยการแพทย์แผนไ

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย

   กิจกรรมเมื่อวันที

Read more

โครงการซ้อมป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555

ณาจารย์ บุคลากร และน

Read more