คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการประกวดแข่งขันผลิตผลเกษตรประเภทข้าวหอมปทุม(ปทุมธานี 1)ประจำปี 2558

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more

ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี วันที่ 18 ม.ค.2558 (อัลบั้ม 8)

  ภาพถ่ายโดย: คณะเทค

Read more

ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี วันที่ 20 ม.ค.2558 (อัลบั้ม 4)

ภาพถ่ายโดย: คณะเทคโน

Read more

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เปิดโครงการติวเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี

เปิดติวฟรี – ผ

Read more

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 58 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศการบริจาค

Read more