คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ติดตั้งอุโมงค์ฆ่าเชื้ออัตโนมัติ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19

คณะเทคโนโลยีสื่อสารม

Read more

ไหว้ครู – นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบเช้า

ไหว้ครู – นายว

Read more

ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ร่วมมือ – ดร.ว

Read more