ต้นแบบตะลุยการท่องเที่ยวแบบ 3 ช (ช็อป ชิม แชะ) เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและรายได้ของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี

‘ช็อป ชิม แชะ’ ศิลปศ

Read more

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

โครงการ “Open Sky Challenging Project with BATC : ค้นฟ้า ท้าทาย บินไกลกับ BATC” รุ่นที่ 2

สาขาวิชาอุตสาหกรรมกา

Read more

โครงการ “Open Sky Challenging Project with BATC : ค้นฟ้า ท้าทาย บินไกลกับ BATC” รุ่นที่ 1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมกา

Read more

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพในสถานประกอบการ RMUTT Sky Expedition – Explore and Expand your Aviation Knowledge with BATC

‘นศ.การบิน’ ศิลปศาสต

Read more