ไหว้ครู – นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบบ่าย

ไหว้ครู – นายว

Read more

โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนดนตรี-นาฏศิลป์

โครงการเผยแพร่และแลก

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการสร้างความตระหนักในศิลปวัฒนธรรมไทย “การละเล่นและกีฬาพื้นบ้าน” วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศโครงการสร

Read more

การเสวนา “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการอ่าน”และ“เที่ยวไทยมีเฮ เท่ หรือทำลายวัฒนธรรมไทย” วันที่ 29 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศเสวนา ของ

Read more