โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพในสถานประกอบการ RMUTT Sky Expedition – Explore and Expand your Aviation Knowledge with BATC

‘นศ.การบิน’ ศิลปศาสต

Read more

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด

อุตสาหกรรมการบริการก

Read more

พิธีเปิดโครงการ “การกำกับดูแลด้านสุขอนามัยและความสะอาดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVIC-19 สำหรับธุรกิจการบิน”

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ เพื่อป้องกันตนเอง

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีเปิดห้องปฏิบัติการภาคพื้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more