พิธีเปิดโครงการ “การกำกับดูแลด้านสุขอนามัยและความสะอาดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVIC-19 สำหรับธุรกิจการบิน”

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ เพื่อป้องกันตนเอง

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีเปิดห้องปฏิบัติการภาคพื้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

ไหว้ครู – นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบบ่าย

ไหว้ครู – นายว

Read more

โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนดนตรี-นาฏศิลป์

โครงการเผยแพร่และแลก

Read more