กิจกรรมงานบริการวิชาการ Bakery N.K.N. (ครัวซ็องดีที่นิกร)

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโ

Read more

โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับศิลปวัฒนธรรม “สืบสานงานศิลป์ สู่นวัตกรรมชุมชน”

นายเชาวเนตร ยิ้มประเ

Read more

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลสืบสานส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน ต.บางพลวง จ.ปราจีนบุรี

ผศ.วิจิตร สนหอม อาจา

Read more

เดลินิวส์สัมภาษณ์ ผศ.กรณัท สุขสวัสดิ์ อาจารย์สาขาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย จับสีสันธรรมชาติใส่’ผืนผ้า’ เพิ่มความหลากหลายให้สิ่งทอ

ผศ.กรณัท สุขสวัสดิ์

Read more

โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย “นวัตกรสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างคุณค่า”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระ

Read more