เดลินิวส์สัมภาษณ์ ผศ.กรณัท สุขสวัสดิ์ อาจารย์สาขาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย จับสีสันธรรมชาติใส่’ผืนผ้า’ เพิ่มความหลากหลายให้สิ่งทอ

ผศ.กรณัท สุขสวัสดิ์

Read more

โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย “นวัตกรสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างคุณค่า”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระ

Read more

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย “นวัตกรสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างคุณค่า”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศา

Read more

45 ปี คืนสู่เหย้า ความรู้วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ สู่การพัฒนาอาชีพ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศา

Read more

โครงการ “LOBO Cooking Contest 2” การแข่งขันทำอาหาร Fusion Fine Dining

นางสาวจีรวัฒน์  เหรี

Read more