ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี วันที่ 18 ม.ค.2558 (อัลบั้ม 8)

  ภาพถ่ายโดย: คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

Read more

มทร.ธัญบุรีนำ “กระเช้าบุปผชาติ มาลีวิจิตร” ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมลงนามถวายพระพร

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มทร.ธัญบุรีนำ “กระเช้าบุปผชาติ มาลีวิจิตร” รังสรรค์โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมลงนามถวายพระพร ณ อาคารศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์

Read more

นำพวงมาลาน้อมรำลึกสมเด็จพระสังฆราช ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)  ธัญบุรี  กล่าวรายงานต่อพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ในการจัดทำพวงมาลาน้อมรำลึกสมเด็จพระสังฆราช  ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติเป็นปีที่  ๑๐๑  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๗  และครบ  ๑  ปีแห่งการสิ้นพระชนม์  ๒๔  ตุลาคม 

Read more

งานคหกรรมศาสตร์ก้าวไกล วัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

นางวนิดา ปอน้อย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดงาน “คหกรรมศาสตร์ก้าวไกล วัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY เมียงบัวหลวงและเมี่ยงคำสำเร็จรูป

   ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ถ่ายทำเมื่อวันที่  1 เมษายน 2557  ช่วง4 นวัตกรรมสร้างชุมชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา พุกสุขสกุล  อาจารย์อรุณวรรณ อรรถธรรม และอาจารย์อรวรรณ พึ่งคำ ภาพถ่ายโดย :

Read more
Page 1 of 121234510...Last »