ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์อาจารย์อรอุมา คำแดง และอาจารย์ชมุค สร้างศรีวงศ์ วันที่ 30 พ.ค. 2560

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์อาจารย์อรอุมา คำแดง และอาจารย์ชมุค สร้างศรีวงศ์ อาจารย์สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เครื่อง ประเภทของแมลง แมลงที่กินได้ทั่วโลก นิยมปรุงอย่างไร เมื่อ วันที่ 30 พ.ค. 2560 ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการและสถานศึกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ สถานประกอบการและสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางสายวิชาการ ร่วมกันในการผลิตนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ณ ห้องมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560

ภาพบรรยากาศโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

Read more

นักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการ Youth Model ASEAN Conference 2016 ระหว่างวันที่ 2 – 7 ตุลาคม 2559

นางสาวรมิตา  ทรัพย์ภิญโญพล คณะบริหารธุรกิจ  นางสาวลักษมี  สงวนดีกุล  คณะศิลปะศาสตร์  และนางสาวธันยพร ธะนะไชย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการ Youth Model ASEAN Conference 2016 เพื่อเข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ “Bridging Hearts, Building

Read more

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น วันที่ 23 ก.พ. 2559 อัลบั้ม 1

ภาพบรรยากาศโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น วันที่ 23 ก.พ. 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

Read more
Page 1 of 141234510...Last »