มอบข้าวสารแก่วัดไก่เตี้ย เพื่อส่งมอบให้ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย

รศ.ดร.สุจิระ  ขอจิตต

Read more

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จ.ปทุมธานี ระยะที่ 1

โครงการยกระดับคุณภาพ

Read more

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพของหมูบ้าน 84 ชุนชนฯ ครั้งที่ 1/2558

โครงการยกระดับคุณภาพ

Read more

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพของหมูบ้าน 84 ชุนชนฯ ครั้งที่ 7/2557

ภาพบรรยากาศการประชุม

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างชุมชน ตอน ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด

ภาพบรรยากาศการบันทึก

Read more