ออกรายการวันใหม่ไทยพีบีเอส

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอา

Read more

บรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน ที่จอดรถอัตโนมัติแบบโรตารี่ และการต่อยอด

ช่วง : นวัตกรรมสร้าง

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน เครื่องกระจายสัญญาณ wi-fi แบบยอดเหรียญ

Read more