ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เปิดโครงการติวเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี

เปิดติวฟรี – ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการติวเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ๑๓ ชั้น

 

ภาพถ่ายโดย: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี