ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 58 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต ของอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษาและผู้ที่มาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี