โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3

ภาพบรรยากาศ ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่อน  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่ดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาดีเด่น  ณ  ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

Read more

พิธีปิดโครงการ IWAH 2016 : RMUTT + KIT 2016 วันที่ 21 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศพิธีปิดโครงการ IWAH 2016 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ IWAH 2016 : RMUTT + KIT INTERNATIONAL WORKSHOP ON ASIAN HERITAGE 2016 Contemporary cultural

Read more

พิธีเปิดโครงการ IWAH 2016 : RMUTT + KIT 2016 ระหว่างวันที่ 10 – 21 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการ IWAH 2016 : RMUTT + KIT INTERNATIONAL WORKSHOP ON ASIAN HERITAGE 2016 Contemporary cultural Creativity Pakkran Village, Ayutthaya Province,

Read more

พิธีเปิด-ปิดกีฬาบัวน้ำเงิน

          เปิดการแข่งขัน – รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “บัวน้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ ๒๕” ณ สนามกีฬากลาง มทร.ธัญบุรี      

Read more

พิธีเปิดกีฬาคณะบริหารธุรกิจ

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดกีฬาคณะบริหารธุรกิจ   ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  

Read more
Page 1 of 141234510...Last »