นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ Professional สู่มาตรฐานสากล ในหลักสูตร CompTIA Cloud Essentials และ CompTIA A+

มอบประกาศนียบัตร – น

Read more

ไหว้ครู – นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบเช้า

ไหว้ครู – นายว

Read more

งาน Marketing Day หอประชุม มทร.ธัญบุรี วันที่ 20 ตุลาคม 2561

งาน Marketing Day หอ

Read more

มอเตอร์ไซด์ สร้างอนาคต บัณฑิตใหม่ มทร.ธัญบุรี

มอเตอร์ไซด์ สร้างอนา

Read more

ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560

ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล

Read more