โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่” วันที่ 21 สิงหาคม 2557

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU”ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่” วันที่ 7 สิงหาคม 2557

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU”ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่”

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557

สำนักวิทยบริการและเท

Read more