โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่” วันที่ 21 สิงหาคม 2557

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2557  “การบริหารจัดการสมัยใหม่”ด้านการพัฒนาตนเอง /เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 จำนวน 2 หัวข้อ ดังนี้ เวลา 09.00 – 12.00น. หัวข้อ “เทคนิคการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อ ผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน” โดย อ.ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา และ เวลา 13.30 – 16.30 น. หัวข้อ “Life coach for happiness and success”โดย อ.พจนารถ ซีบังเกิด ณ ห้องราชมงคลเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี