SMEs Start Up 2016 วันที่ 22 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศ SMEs Start Up 2016  ณ โรงแรมชลจันทร์ วันที่ 22 กันยายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1