ภาพบรรยากาศการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

โครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2556 หัวข้ออบรม หลักการบริหารโครงการสมัยใหม่

โครงการอบรมสำหรับ “ส

Read more

โครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2556 หัวข้ออบรม ทักษะการควบคุมและการติดตามงาน

โครงการอบรมสำหรับ “ส

Read more