อบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่”ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ช่วงเช้าเวลา  09.00 – 12.00 น. หัวข้อ “ไวยากรณ์พื้นฐานสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษ”และช่วงบ่าย เวลา  13.30 – 16.30 น. หัวข้อ “เทคนิคการออกเสียงในภาษาอังกฤษ” ณ ห้องประชุม SEMINAR 4-1 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี