โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU”ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่” วันที่ 7 สิงหาคม 2557

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU”ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่”ด้านภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 หัวข้อ “Sentences and Patterns in Conversation, Essay writing and E-mail writing” ดร.สมิตา หมวดทอง เวลา 09.00 – 12.00 น. และ หัวข้อ “สรุปไวยากรณ์ และคำศัพท์พื้นฐานที่ควรรู้ในภาษาอังกฤษ”  โดย ดร.สมิตา หมวดทอง เวลา13.30 – 16.30 น. ณ ห้องราชมงคลเธียเตอร์ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี