บันทึกเทปรายการช่อง9 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ออกอากาศวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555

Read more

บันทึกเทปรายการ ห้องข่าว 7 สีเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ออกอากาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555

Read more

คณะอาจารย์ชมรมอาจารย์เกษียณมหาวิทยาลัยราชภัฎ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว จำนวน 38 ท่าน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

Read more