บันทึกเทปรายการ ห้องข่าว 7 สีเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ออกอากาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555