บันทึกเทปรายการช่อง9 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ออกอากาศวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555