พระศรีสุทธิเวที รองเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร มอบทุนการศึกษา

พระศรีสุทธิเวที รองเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร มอบทุนมูลค่า 50,000 บาท แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี โดยแบ่งเป็นทุนละ 10,000 บาท จำนวน 1 ทุน และ 5,000 บาท จำนวน 8 ทุน

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี