โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง การให้ความรู้และเทคนิคในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษายุคใหม่

รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒ

Read more

ภาพบรรยากาศเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี และ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

บรรยากาศเลือกตั้งสมา

Read more

โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก (dt)

โรงพยาบาลประชาธิปัตย

Read more

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ศูนย์รังสิต

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more

โครงการ ราชมงคล ก้าวไกล รวมพลังใจ ต้านภัยยาเสพติด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more