คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี