ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมวิชาชีพทางด้านการออกแบบแฟชั่นฯตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอบรมวิชาชีพทางด้านการออกแบบแฟชั่นฯตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2556

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี