Dr.OKUBO,Masayoshi ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมหารือกับผู้บริหารคณะ ด้านการวิจัย

Dr.OKUBO,Masayoshi ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมหารือกับผู้บริหารคณะ ด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษา
ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร กับมหาวิทยาลัยโกเบ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี