ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี