พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย สมาคมศิษย์เก่า วิทยาเขตปทุมธานี จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานคณบดี