ทำบุญเลี้ยงพระ พร้อมทั้ง บังสกุล ให้กับอาจารย์ และศิษย์เก่าที่เสียชีวิต เนื่องในงาน 80 ปี เกษตรปทุมคืนสู่เหย้า

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเ

Read more

กิจกรรมเสวนาทางวิชาการและมอบรางวัลเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในงาน 80 ปี เกษตรปทุมคืนสู่เหย้า

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเ

Read more

งาน 80 ปี เกษตรปทุมคืนสู่เหย้า

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเ

Read more

ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย คัดเลือกโครงการวิจัยที่มีศักยภาพในการขอรับการสนับสนุนจาก สวก.

  คณาจารย์ของคณะ เข้

Read more

รายการเพื่อนเกษตร ถ่ายทำรายการ เทคนิคการเปิดก้อนเชื้อเห็ด

  รายการเพื่อนเกษตร

Read more