คณะอาจารย์และนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะอาจารย์และนักศึกษ

Read more

กิจกรรมโครงการ ถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะอาจารย์และนักศึกษ

Read more

นักศึกษาเกาหลีเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

คณะนักศึกษาจาก Seoul

Read more