เปิดโครงการรณรงค์การใช้รถจักรยานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อลดการใช้พลังงาน และลดปัญหามลพิษ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

พิธีตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ และมอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาดีเด่น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

รศ.ดรประเสริฐ  ปิ่นป

Read more

ผศ.พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต์ เป็นประธานเปิดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560

ผศ.พรศักดิ์  ตระกูลช

Read more