นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 3

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 2

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดโครงการเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการกลยุทธ์การพัฒนาสุดยอดโมเดลธุรกิจ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 61

นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภู

Read more