พิธีเปิดโครงการ Young Coding Academy #1 และ Chinese Communicator Academy #1

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Young Coding Academy #1 และ Chinese Communicator Academy #1 วันที่ 22 เมษายน 2566 ณ ห้อง Meeting A  ศูนย์นวัตกรรมและความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น พร้อมเดินทางไปประเทศไต้หวัน ในวันที่ 23 เมษายน 2566 โดยมี ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมผู้บริหารเป็นผู้ดำเนินโครงการ

 

เผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี