สสว. แถลงความสำเร็จโครงการ TurnAround มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน 1.37 หมื่นราย ฟื้นฟูกิจการแล้ว 4,445 ราย และเตรียมผลักดันเข้าสู่โครงการต่อไปเพื่อการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

สสว. แถลงความสำเร็จโ

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2560

นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภู

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

สำนักวิทยบริการฯ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ มจพ.พระนครเหนือ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติเมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560

สำนักวิทยบริการและเท

Read more