กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ หัวหน้าสาขาวิชา เป็นประธานและมอบเกียรติบัรติให้กับนักศึกษาสาขาวิชาที่ีได้รับรางวัล เรียนดี และทำคุณประโยชน์แก่สาขาวิชา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี