ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดโครงการงานสารบรรณฯ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีฯ ร่วมหารือกับ ผู้บริหารจาก Beijing Jiaotong University เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ เป็นประธานเปิดโครงการงานสารบรรณและจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more