ภาพบรรยากาศ การมอบเกียรติบัตรโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศ การมอบเก

Read more

ภาพบรรยากาศ การอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศ การอบรมเ

Read more

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดโครงการอบรมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง “บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง” วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิด

Read more

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561

กองยุทธศาสตร์ต่างประ

Read more

ภาพบรรยากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Appropriate New Technologies for Thailand, based on Finnish Experiences” วันที่ 17 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศ บรรยายพิ

Read more
Page 10 of 98« First...89101112203040...Last »