ภาพบรรยากาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลือกผู้แทนของคณะฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี”

ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรง

Read more

การจัดการองค์ความรู้ ”การจัดทำ มคอ.3,มคอ.5 และแผนการเรียนการสอน”

อาจารย์เข้าร่วมฟังกา

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมปฏิบัติการใช้โปรแกรม Outlook

จัดอบรมปฏิบัติการใช้

Read more