โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดโครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12.00-13.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หนึ่งในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 15.30-21.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี