คณะนักศึกษาจาก Seoul Women’s University ประเทศเกาหลี ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย

คณะนักศึกษาจาก Seoul Women’s University ประเทศเกาหลี ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554  เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะนักศึกษาจาก Seoul Women’s University ประเทศเกาหลี ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย และร่วมกิจกรรมเรียนทำอาหารไทย “ผัดไทย และ กล้วยบวชชี” และ เรียนทำกระเป๋าผ้า ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี