โครงการประกวดมารยาทไทย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

โครงการประกวดมารยาทไทย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี