อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “ศิลปะไทยร่วมสมัย”

อาจารย์เฉลิมชัย  โฆษ

Read more

ประกวดดาวเดือนคณะศิลปกรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศการประกวด

Read more

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ ครั้งที่ 23 “กระฉูด By Do Idea 6”

  ศิลปะนิพนธ์  &#821

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ แสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more