ผศ.อริยา สุอังควาทิน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ลงนามความร่วมมือกับ ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 61

ผศ.อริยา สุอังควาทิน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ลงนามความร่วมมือกับ ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 61

ผศ.อริยา  สุอังควาทิน  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ลงนามความร่วมมือกับ นายสมชาย  พรจินดารักษ์  ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย  เพื่อสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ห้องคริสตัล โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ ลีลม

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี