พิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูพลเมืองดี “สรวงสวรรค์ชลธิชา สาริกา แม่ค้าพลเมืองดี”

เปิดนิทรรศการ – นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูพลเมืองดี “สรวงสวรรค์ชลธิชา สาริกา แม่ค้าพลเมืองดี” ผลงานของ ผศ.ไกรสร ประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ลานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี